İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Otizm nedir? Otizm belirtileri, atipik, yarı otistik, asperger [] 10 soruda otizm

OTİZM NEDİR? OTİZM BELİRTİLERİ VE OTİZM TEDAVİSİ HAKKINDA 10 SORU 10 CEVAP


Otizm nedir?  Otizmin belirtileri nelerdir? Atipik otizm, yalancı otizm, yarı otistik nedir? Otizm hastalığı nedir? Tedavi süreçleri nelerdir? Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir? Tuvalet eğitimi ve Aba davranış terapileri ile ilgili merak edilen sorularla ilgili cevapları bu makalemizde bulacaksınız.

Otizm spektrum bozukluğu(OSB), genellikle yaşam boyu devam eden bir durum olsa da, tüm çocuklar ve yetişkinler, semptomları azaltabilen müdahalelerden ya da aba terapilerinden yararlanabilirler. Özellikle erken yaşlardaki okul öncesi çocuklarda müdahaleye zamanında başlanması durumunda, otizmin tamamen iyileşeceği söylenemese de davranışların kontrol altına alınabileceği ve çocuğun topluma adapte edilebileceği rahatlıkla söylenebilir.

İlave olarak otizm testi,  ve asperger sendromu, kavramlarının açıklamasını da detaylı olarak dünyada uzman kabul edilen insanların tavsiyeleri ve otorite olarak gösterilen bilim insanlarının tanımlamalarıyla inceliyoruz. Otizmde 4 yaş sonrası konuşma mümkün mü? tuvalet eğitimi hakkında ailelere tavsiyeler de makalemizde  mevcut.

10 soruda otizmin detayları makalemizde.


İçindekiler

 1. Otizm nedir? Otizm nedenleri
 2. Otizm çeşitleri
  • Otizm dereceleri yeni tanım: Hafif, orta, ağır
  • Otizm eski tanım: Atipik otizm, rett, asperger vs 
 3. Otizm belirtileri
 4. Otizm tedavisi ve Aba(Uda) terapisi
 5. Otizmde rehabilitasyon ve özel eğitim
 6. Bebeklerde otizm belirtileri
  • Ay Ay bebeklerde otizm belirtileri
  • 6 ay, 9 ay, 12 ay , 16 ay, 24 ay bebeklerde otizm 
 7. Otizmde 4 yaş sonrası konuşma
  • Otizmde konuşma hakkında Duke Üniversitesi’nin 7 tavsiyesi
 8. Otizmde tuvalet eğitimi
  • Autismspeaks tuvalet eğitimi hakkında 7 önemli tavsiye
 9. Otizmli ünlüler
 10. Otistik bir dahi mi

OTİZM NEDİR? OTİZMİN NEDENLERİ NELERDİR?

Otizm(OSB, ASD) otistik çocuklarda sosyal davranış problemleri ortaya çıkaran nörogelişimsel bir bozukluktur. Yapılan çalışmalarda genlerin silinmesi veya mutasyonu ile vücudun çeşitli gelişim aşamaları için gerekli olan proteinlerin otizmli bireylerde eksik üretilmesi ya da hiç üretememesi ile ilişkilendirilmektedir.

Otizmin belirtileri ”dil gelişiminde yaşanan gecikmeler, sosyal etkileşim zorlukları, iletişim zorlukları ve tekrarlanan davranışlarda bulunma eğilimi” ile tanımını bulur. Bununla birlikte, belirtilerin şiddeti, bu üç temel alanda değişir.

Otizmli çocukların gösterdiği temel belirtilere genellikle diğer tıbbi durumlar ve zorluklar eşlik etmektedir. Bunların da, şiddeti geniş ölçüde değişir.

Otizm spektrum bozukluğu(OSB), genellikle yaşam boyu devam eden bir durum olsa da, tüm çocuklar ve yetişkinler, semptomları azaltabilen müdahalelerden ya da Aba terapilerinden yararlanabilirler. Özellikle erken yaşlardaki okul öncesi çocuklarda müdahaleye zamanında başlanması durumunda, otizmin tamamen iyileşeceği söylenemese de davranışların kontrol altına alınabileceği ve çocuğun topluma adapte edilebileceği rahatlıkla söylenebilir.


OTİZM ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ

Otizm spektrum dereceleri yeni tanım

 1. HAFİF OTİZM :

Hafif derece otizmde karakteristik otizm belirtilerinin çok azı vardır ve hafif seyreder. Uzman desteği otistik çocuğun sosyal becerileri için iyi olabilir.

 1. ORTA OTİZM :

Orta derece otizmde karakteristik otizm belirtilerinin birçoğu vardır. Uzman desteği gereklidir ve eğer okul öncesi yaşlarda müdahale edilebilirse otistik çocukta olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir.

 1. AĞIR OTİZM  :

Ağır derece otizmde karakteristik otizm belirtilerinin birçoğu vardır. Uzman desteği gereklidir özellikle okul öncesi yaşlarda uzman desteği alınabilirse olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir. Destek alınmazsa ileride ciddi sosyal sorunlar görülme ihtimali yüksektir.

Otizm spektrum dereceleri eski tanım

 1. OTİZM 

Önemli dil gecikmeleri, sosyal ve iletişim sorunları ve sıra dışı davranışlar ve ilgi alanları vardır.

 1. ASPERGER SENDROMU

Daha hafif otistik bozukluk belirtileri vardır. Sosyal zorlukları, sıra dışı davranışları ve ilgileri olabilir. Ancak, genellikle dil veya zihinsel engellilik sorunları yoktur.

 1. ATİPİK OTİZM(YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK) 

Bu insanlar genellikle otistik bozukluğu olanlara göre daha az ve daha hafif semptomlara sahiptir. Belirtiler sadece sosyal ve iletişim sorunlarına neden olabilir. “Atipik otizm” veya PDD-NOS ya da yarı otistik olarak tanımlanırlar, yalancı otizm, silik otizm ya da geçici otizm gibi yakıştırmalarda yapılmaktadır.


OTİZM BELİRTİLERİ

Otistik çocuklar, otizm belirtileri gösteren seslere yönelerek, parmağınızı kavrayarak ve hatta 2 ila 3 aylıkken gülümseyerek bir şekilde sizinle iletişime geçerler. Buna karşılık, otizm spektrum bozukluğu belirtileri gösteren otistik çocukların çoğu, insanlarla iletişim zamanı güçlük çekmektedirler.

Otistik çocuklar, otistik bebekler
Otizm belirtileri, otistik çocuğun özellikleri
 • 8 ila 10 aylıkken, otistik bebekler, isimlerine cevap vermeme, insanlara olan ilginin azalması gibi bazı belirtiler gösterirler.
 • Yürüme çağında, otizmli birçok çocuk, yaşıtları ile oyun oynamakta zorluk çeker, başkalarının eylemlerini taklit etmez ve yalnız oynamayı tercih ederler. Ebeveynlerinin öfke ya da şefkatlerine de, alışılmış yollarla tepki vermeyi başaramazlar.
 • Bakışların kenetlenmesine karşı kayıtsızlık
 • Adını söylediğinizde tepki vermemek
 • Bebek ve çocuk oyunlarına kayıtsızlık
 • Parmak ucunda yürümeye çalışmak ve tekrarlı bir şekilde sallanmak
 • Dönen nesnelere karşı duyulan aşırı ilgi
 • Konuşmada yaşanan gerilikler
 • Otizmli çocuklar, onlara şaka karışık temas edilmesi durumunda, iyi niyetli olsa da bunu ürkütücü bulabilir veya hiç tepki vermeyebilirler.

  otizm belirtileri nelerdir? Otistik, asperger
  Otizm belirtileri nelerdir?
 • Olağan dışı tekrarlanan davranışlar ve kısıtlı bir faaliyet alanına girme eğilimi, otizmin bir diğer temel belirtisidir.
 • Ortak tekrarlanan davranışlar, el çırpma, sallanma, zıplama ve dönme, nesneleri düzeltme ve sesleri, sözcükleri veya sözcük öbeklerini tekrarlama şeklinde görülür.


OTİZM TEDAVİSİ VE ABA(UDA) TERAPİSİ?

Otizm tedavisi ABA terapisi (UDA uygulamalı davranış analizi)

Bu davranış modelinde bilinen tekniklerin otizm belirtileri gösteren çocuk üzerindeki etkilerini inceler, bu modeldeki amaç kişiyi modele değil modeli kişiye uyarlamaktır. Bunun sonucunda uygulanan metotların çocuk üzerindeki etkileri araştırılarak değiştirilir, geliştirilir ya da uygun tepki alındıysa devam edilebilir. Olumlu davranışların geliştirilmesi amaçlanan hedef, strateji olarak belirlenir.

ABA nedir? OTİZM aba terapisi , aba terapileri nedir?
Otizm belirtileri nelerdir, tedavisi ve Aba terapisi hakkında

Uluslararası akademik yayınların işaret ettiği istatistiklere göre ABA, müfredat sürekliğinin devamına müdahale eden davranışlar sergileyen çocuklar için devlet okulu sistemlerinde çok başarılı olmuştur. Mueller, Michael M; Nkosi, Ajamu; Hine, Jeffrey F (2011). “Functional analysis in public school”


OTİZMDE REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM 

Rehabilitasyon ve özel eğitim merkezleri sosyal bir canlı olan insan için, kişinin topluma yeniden kazandırılmasını yani rehabilite edilmesini amaçlar. Sadece otizm spektrum bozukluğu için değil, down sendromu, disleksi gibi özel öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklar ve sosyal kaynaştırma ihtiyacı gerektiren hiperaktif ve davranış bozukluğu tanısına sahip çocuklar için de elzemdir .

Fakat otizm spektrum bozukluğunda rehabilitasyon ve özel eğitim konusu diğer durumlardan farklı olarak ayrışıyor. Bu durumda ki sebep şu ki, bebeklikten tanı alınmazsa tedavi süreçleri gittikçe zorlaşarak kişinin yetişkinlikte, sosyal yaşamını çok olumsuz anlamda etkileyebiliyor.

Kısaca bu konunun bebeklikten tespitinin yapılması, insanın sosyal hayata ve normal yaşantısına adapte olabilmesi için hayati öneme sahip.

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecine gelmeden önce, anne ve babanın bebeklerini gözlemlemesi, bebeklerin gösterdiği tepkileri inceleyerek şüphelenmeleri sonucunda bir uzmana başvurması ile aslında tedavi başlamaktadır.

Anne ve babanın bazen bu durumu kabul etmekte zorlanması ile çocuk için çok değerli olan 3-4 yıl kaybedilebiliyor. Sonrasında ise daha fazla çaba, daha fazla zaman ve daha fazla para harcanıyor ve hatta çocuk okul çağına gelip sosyal hayata adapte olmaya çalışırken bir taraftan da bu çalışmalar yapılmak zorunda kalınıyor.

Bu anlamda otizm spektrum bozukluğu söz konusu olduğunda çocuğun tanıştığı ilk doktor, rehabilitasyon ve özel eğitim uzmanı olmak anne ve babanın sorumluluğunda olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.


BEBEKLERDE OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeğinizin davranışlarını takip ederek onun ilk doktoru, öğretmeni olmalısınız.

Otizmin erken dönemde teşhisiyle tedavi edilebildiğini aklınızdan çıkarmayarak, nesnelere sabitlenme, dış uyaranlara tepkisizlik ve peekaboo tarzında ki bebek oyunlarına tepkisi istenilen düzeyde değilse derhal bir uzmana başvurunuz.

OTİSTİK BEBEKLER, BEBEKLERDE OTİZM
Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri nedir

Ay Ay bebeklerde otizm belirtileri

 • 6 aya kadar otizm belirtileri

Çok az veya hiç gülümsememek ya da diğer sıcak ve neşeli ifade eksikliği

Sınırlı veya hiç göz kontağı kurmamak

 • 9 aya kadar otizm belirtileri

Seslere, gülümsemelere ve diğer yüz ifadelerine çok az veya hiç tepki vermemek

 • 12 aya kadar otizm belirtileri

Az babıldamak veya hiç babıldamamak

İşaret etmek, göstermek, ulaşmaya çalışmak veya el sallamak gibi davranışların azlığı veya olmaması

İsmine az veya hiç tepki vermeme

 • 16 aya kadar otizm belirtileri

Çok az ya da hiç kelime kullanmama

 • 24 aya kadar otizm belirtileri

Çok az ya da hiç anlamlı, iki kelime öbekleri kullanmama (taklit ya da tekrarlama dahil değil)

 • Her yaşta otizm belirtileri

  • Daha önce edinilen konuşma, babıldama veya sosyal becerilerin kaybı
  • Göz temasından kaçınma
  • Yalnızlığı tercih etme
  • Diğer insanların hislerini anlamada zorluk
  • Dil gelişiminde gecikme
  • Kelimelerin veya cümlelerin sürekli tekrarı (ekolali)
  • Çevredeki küçük değişikliklere karşı direnç
  • Kısıtlı ilgi alanları
  • Tekrarlayan davranışlar
  • Sese, kokuya, tatlara, ışığa veya renklere karşı aşırı tepkiler.


4 YAŞ ÜSTÜ OTİZM İÇİN, KONUŞMA MÜMKÜN MÜ?

Konu hakkında daha detaylı bilgi vermeden önce otizm teşhisi konan her çocuğun kendilerine özgü yapılarının olduğunu ve bu nedenle uygulanan stratejilerin hepsinde aynı sonucu vermeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Her otistik bireyin iletişim kurmayı öğrenmesine rağmen bunun her zaman sözlü olmayabileceği, görselliği de kullanarak yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettirebilen otistik bireylerin olduğunu unutmamak gerekir.

Otizm konuşma, atipik otizm konuşma
Atipik otizm nedir ve 2 yaş sonrası otistik çocuklarda konuşma mümkün mü

Duke Üniversitesi Otizm Merkezi Başkanı Geri Dawson ve Klinik Psikolog Lauren Elder tarafından kaleme alınan makalede Otizm teşhisi konan çocukların 4 yaşından sonra da konuşmayı öğrenebilecekleri ifade edilmektedir.

Otizm tanısı alan çocukların iletişim kurmalarını sağlayabilecek 7 strateji

 • Çocuğunuzu oyun ve sosyal etkileşime teşvik edin

Çocuklar oyunlarla öğrenmektedirler ve bu dil öğrenimini de kapsamaktadır. Karşılıklı etkileşim halinde gerçekleştirilen oyun aktiviteleri siz ve çocuğunuzun iletişim kurabilmesi için keyifli fırsatlar sunacaktır. Çocuğunuzun keyif alacağı oyunlar geliştirerek sosyal iletişim fırsatları sunabilirsiniz.

Örneğin şarkı söyleyip, tekerleme oynayabilirsiniz. Oyun sırasında çocuğunuzun karşısına geçerek göz seviyesinde pozisyon alın, bu pozisyon çocuğunuzun sizi görmesini ve duymasını kolaylaştıracaktır.

 • Çocuğunuzu taklit edin

Çocuğunuzun çıkardığı sesleri ve oyun davranışlarını tekrar etmeniz onu daha fazla ses çıkarması ve iletişime geçmesi için cesaretlendirecektir. Çocuğunuzda bu sayede sizi taklit edecektir. Örneğin çocuğunuz, oyuncak arabasını sürdüğünde siz de aynısını yapın, veya arabasını bir yere çarpıştırdığında siz de aynısını yapın; ancak arabasını fırlattığında bunu tekrar etmeyin.

 • Sözlü olmayan iletişime de odaklanın 

Hareketler ve göz teması dil için temeldirler. İletişim kurarken hem vücudunuzu hem de sesinizi kullanın ancak vücut ile ses birbirlerini eş zamanlı tamamlamalıdır. Örneğin elinizle işaret ederek bak demelisiniz veya evet derken kafanızı aşağı hareket ettirin. Çocuğunuzun hareketlerine alkışlayarak, el açarak veya kollarına uzanarak karşılık verin. Eğer bir oyuncağa bakıyorsa veya işaret ediyorsa hemen ona uzatın.

 • Çocuğunuzun konuşması için süre tanıyın

Acele etmeyin, çocuğunuzun konuşması için ona biraz süre tanıyın, hemen onu tamamlamak yerine umutlu bir şekilde bakarak motivasyonunu arttırın. Eğer herhangi bir ses çıkarır veya hareket yaparsa hemen karşılık verin. Bu, iletişim kurması için onu cesaretlendirecektir.

 • Dilinizi basitleştirin

Bunu yapmanız çocuğunuzun sizi anlamasını kolaylaştıracak ve söylediklerinizi tekrar etmesine de yardımcı olacaktır. Eğer çocuğunuz hiç konuşmuyorsa, cümleler yerine sadece kelimelerle iletişim kurmaya çalışın. Çocuğunuz bazı kelimeleri konuşabiliyorsa kelime öbekleri ile konuşun, örneğin topu at, kapıyı aç vs.

 • Çocuğunuzun ilgisini takip edin

Çocuğunuzun konsantrasyonunu kendinize çekmeye çalışarak bozmak yerine, onu kelimelerle takip edebilirsiniz. Örneğin oyuncak arabasını aldığında siz de araba diyerek onu kelimelerle destekleyin. Bu onun kelime-obje bağlantısını kurmasını sağlayacaktır.

 • İletişimi görsellerle destekleyin

Teknolojik yenilik ve görsel destek bazen konuşmanın önüne geçebilmektedir. Örneğin dokunmatik ekranlarda resimlere dokunarak kelime üreterek istek ve düşüncelerini ifade edebilecektir.


OTİZMDE TUVALET EĞİTİMİ

Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız sorunların başında şüphesiz ki tuvalet eğitimi gelmektedir. Özellikle de sosyal ve sözlü iletişim kuramayan otizm teşhisi almış yavrularımız için bu sorun daha da çetrefilli bir hal almaktadır.

Makalelerimiz de sık sık Temple Grandin’den örnekler vermeye çalışıyoruz. Çünkü otizmin anlaşılmasına büyük katkısı olan, dünyaya yön veren ilk 10 otistik insan arasında gösterilmektedir. Temple Grandin görselliğin otistik bireylerin algısında ne denli önemli olduğunu sürekli ifade etmektedir.

İlerleyen günlerde bu hususu daha detaylı inceleyeceğimizi belirterek tuvalet eğitiminde görselliğin önemine Rochester Üniversitesinden uzman psikologlar Courtney Aponte ve Daniel Mruzek’in araştırmaları ışığında değinmek istiyoruz.

OTİZM NEDİR, OTİSTİK NEDİR

Otistik çocuklar, günlük yaşam rutinlerini bozacak değişikliklere pek olumlu yaklaşmamaktadırlar. Bu durum bez bağlanması alışkanlığını da kapsamaktadır. Zaten sözlü iletişimde sıkıntı yaşayan yavrularımıza tuvalet alışkanlığı kazandırmak daha da zorlaşmaktadır. Bu gibi durumlarda yavrularımızın tuvalet alışkanlığına karşı kaygıları da artmaktadır.

Autismspeaks tuvalet eğitimi 7 önemli strateji tavsiyesi 

 • Net ve basit resimler eşliğinde anlaşılır bir dil kullanın

Örneğin; uzun, komplike cümleler yerine ‘tuvalet zamanı’ gibi kısa, anlaşılır ve sempatik ifadeler kullanın.

 • İç çamaşırı giydirmeyi geciktirmeyin

Günümüz çocuk bezleri o kadar kalitelidir ki bazen çocuklar altlarını ıslattıklarını dahi fark etmezler. Çocuğunuza iç çamaşırı giydirdiğiniz taktirde ıslaklık onu rahatsız edecek ve tuvalet alışkanlığı edinmesini hızlandıracaktır.

 • Çocuğunuz altını ıslattığında aşırı tepkiler vermeyin

Gereken temizliği yapıp kısaca bir daha ki sefere tuvalete gitmesinin sizi memnun edeceğini belirterek konuyu kapatın.

 • Başarıyı vakit geçirmeden ödüllendirin

Başarılı davranıştan hemen sonra verilen ödül davranışı kuvvetlendirmektedir. Görselliğin ne kadar önemli olduğuna yukarıda değinmiştik.

Örneğin; tuvalet resminin yanına çocuğunuzun çok sevdiği bir oyuncağın resmini koyarak ve bunu da bir ok işaretiyle göstererek ve tuvaleti kullandıktan sonra ödül olarak resimdeki oyuncağı vermeniz davranışı pekiştirecektir.

Burada önemli olan husus, başlangıçta en küçük başarıyı bile ödüllendirmek gerektiği bilinmelidir. Tek bir damlasını bile tuvalete yetiştirse bu hemen ödüllendirilmelidir.

 • Ödülü iletişim aracı olarak kullanın

Çocuğun ödüllendirilmesi teşvik edicidir ve davranışlarında pozitif değişikler sağlayabilmektedir.

Örneğin; çocuğunuz ”eğer çişini tuvalete yaparsan sana oyuncak araba alacağım” cümlesini anlamayabilir. Bu durumda çocuğunuzun başarı ve ödül potansiyelini arttırmalısınız.

Evde olduğunuz bir gün çocuğunuzun sıvı tüketimini arttırın, bu durum tuvalete gitme olasılığını arttıracaktır. Buna istinaden yukarıda belirttiğimiz gibi başarıyla tuvalete yetiştirilen tek bir damlayı bile hemen ödüllendirin.

Tabii ki birçok kazayla karşılaşma ihtimaliniz yüksek olacaktır; ancak motivasyonunuzu bozmadan kaza ve başarıları bir kaç gün süreyle not ederek tuvalet ihtiyacı periyodunu belirleyin, böylece hareket alanınızı genişletin. Bir kez daha ifade etmekte fayda gördüğümüz husus ödülün hemen başarıdan sonra gelmesidir ki çocuğunuz ödülü ne için aldığını kavrayabilsin.

 • Sözlü iletişim sağlayamayan çocuğunuzu iletişime teşvik edin

Çocuğunuzun davranışlarına dikkat edin. Bazı davranışlar tuvalet ihtiyacının geldiği işareti olabilir. Mesela çocuğunuz tuvalet kapısına bakabilir, kemeriyle oynayabilir veya telefona bir klozet resmi yükleyerek onu işaret etmesi sağlanabilir.

Burada önemli olan husus çocuğunuzun dolu bir idrar torbasının nasıl bir his olduğunu anlayarak bazı işaretlerle bunu size anlatabilmesidir. İdrar torbasını boşaltmanın vermiş olduğu rahatlık doğası itibariyle bir ödül de olacaktır.

Aile, bakıcı ve terapistler, çocuğun tuvaletini yapmadan hemen öncesindeki davranışlarına dikkat etmelidirler ve davranışları çok dikkatli takip etmelidirler.

 • İhtiyaç duyulması durumunda muhakkak profesyonel yardımı alınmalıdır

Vaktinde yapılan müdahaleler sonuç almanızı hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Özellikle belirtmekte fayda görüyoruz. Yapılan çalışmalar erken yaşlarda çocukların davranışlarının değiştirilebileceğini kanıtlamıştır.

Bu konuda yoğunlaştırılmış aba terapileri ile ilgili Derin Çocuk Aba Birimi ile iletişime geçebilirsiniz


OTİSTİK ÜNLÜLER

 1. Albert einstein – Bilim adamı ve matematikçi
 2. Temple grandin – Hayvan bilimci
 3. Michelangelo – Heykeltraş ressam mimar şair
 4. Wolfgang amadeus Mozart – Dünyaca ünlü besteci
 5. Steve jobs – Apple kurucusu 

Dünyaca ünlü 27 otistik makalemizi inceleyebilirsiniz.


ÇOCUĞUNUZ BİR DAHİ OLABİLİR!!!

Makalemizde bahsi geçen ünlü isimlerden de anlaşılabileceği gibi çocuğunuzun farklılıklar göstermesi onun için bir eksiklik olmayabilir. Bu anlamda otistik olan bütün çocuklar için eğer erken yaşta müdahale edilebilirse her birinin birer dahi olacağını söyleyemeyiz.

Fakat en azından ”uluslararası çapta denenmiş akademik teknikler” kullanılarak sosyal olarak kendine yetebilecek bireyler haline getirilip topluma tekrardan kazandırılabilirse en azından onlara bir şans verebiliriz. Belki de bu davranış ve yetiştirilen sağlıklı bireyler insanlık tarihine bir armağan olarak kayda geçebilir…

Otizm spektrum bozukluğu konusu ve otistik çocuklarda aba terapileri (applied beheaviour analysis) nedir. ile ilgili bilgiye ilaveten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında 20 madde ile ilgili makaleleri buradan okuyabilirsiniz.

Hiperaktivite bozukluğu, disleksi nedir, duyu bütünleme ve bedensel engelli bireyler destek egitimi terapileri ile ilgili Derin Çocuk Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Otizm Dil konuşma terapisi ve Aba Terapi Merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Özel Bağcılar Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sevgilerle …

↑ 

DERİN ÇOCUK ANA SAYFA

Call Now ButtonCanlı Destek
%d blogcu bunu beğendi: