İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BAĞCILAR REHABİLİTASYON VE FİZİK TEDAVİ BİRİMİ

Bağcılar özel eğitim ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezi birimimiz kişinin fiziksel zorluklarını aşması için evde uzman fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi ve fizikterapi hizmetlerini kapsamaktadır.

  • Bağcılar rehabilitasyon ve fizik tedavi birimimizle iletişime geçmeden aşağıdaki makaleyi okumanız faydalı olabilir.

  • Nörolojik ( inme , multipl skleroz , Parkinson )

  • Nöromüsküler-iskelet sistemi ( sırt ağrısı , omurga incinmesi ile ilişkili bozukluk, spor yaralanmaları , artrit )

  • Kardiyovasküler ( kronik kalp hastalığı , kalp krizi sonrası rehabilitasyon )

  • Solunum ( astım , kronik obstrüktif akciğer hastalığı , kistik fibroz).

  • Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engel; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engelli denir.

  • Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

  • Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.

1.Serebral Palsi:

SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır.

 

2.Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar:

Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.)

3.Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik):

Zekâ, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

4.Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması):

Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur.

5.Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel):

Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir.

6.Doğuştan Kas Hastalıkları:

İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır.

7.Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları:

Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.

8.Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri:

Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta ).

Bağcılar  Derin çocuk özel eğitim ve fizik tedavi rehabilitasyon  birimimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında okullarımızda ayrıca ihtiyaç duyulması halinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duyu bütünleme terapileri, otizm spektrum bozukluğu sorunları yaşayan otistik çocuklar, Disleksi farklılığı yaşayan çocuk ve yetişkinler, down sendromlu bireyler destek eğitimleri ve uzman fizyoterapistler eşliğinde evde fizik tedavi çalışmalarımız devam etmektedir.

Bütün seanslı eğitimler, devlet destekli ve ücretsiz olarak ayrıca eve kadar servisli bir şekilde sürdürülmektedir.

Sevgilerle…

ANASAYFA

KAYNAKÇA: T.C. MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI MEVZUATI
Bağcılar rehabilitasyon ve fizik tedavi
Bağcılar Derincocuk Özel eğitim ve fizik tedavi rehabilitasyon birimi

Canlı Destek