İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BAĞCILAR REHABİLİTASYON VE FİZİK TEDAVİ BİRİMİ

BAĞCILAR DERİN ÇOCUK REHABİLİTASYON, FİZİK TEDAVİ VE ERGOTERAPİ MERKEZLERİ BİRİMİ


İstanbul Bağcılar Özel Derin Çocuk Fizik tedavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri birimimiz kişinin fiziksel zorluklarını aşması için evde uzman fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi ve fizyoterapi faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu konuyla ilgili öncelikle Serebral palsi, Merkezi sinir sistemini etkileyen metabolik ve genetik hastalıklar, mental motor reterdasyon, doğuştan kol felci, omurilik kapanma defektleri, doğuştan kas hastalıkları, travmatik nedenli merkezi sinir sistemleri yaralanmaları ve süreğen hastalıklardan kaynaklı motor gelişim gerilikleri konusunda sorulara cevap arayalım


Fizik tedavi nedir? Fizyoterapi, ergoterapi (duyu bütünleme)  gibi konular hakkında bilgiler nelerdir? Fizik tedavinin ilgilendiği hastalıklar nelerdir? Sorularının cevabı ve İstanbul Bağcılar Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezinin , İstanbul Avrupa Yakası‘ndaki diğer ilçe çalışmaları, bu yazımızın temel konusudur.


İçindekiler
 1. Fizik tedavi ve fizyoterapi nedir
 2. Ergoterapi (Duyu bütünleme ) nedir
 3. Evde fizik tedavi İstanbul Avrupa Yakası rehabilitasyon merkezi çalışmaları
 4. İstanbul Bağcılar Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Birimi
 5. Konuyla ilgili diğer makaleler

FİZİK TEDAVİ VE FİZYOTERAPİ NEDİR ?

Doğum öncesi, doğum esnasında veya doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybedilmesi ile fizik tedavi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenle korunma; bakım; ergoterapi; fizik tedavi ve rehabilitasyon; fizyoterapi; danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye ”bedensel engelli” bu duruma yol açan durumlara ise ”bedensel engel” denir.


Fizik tedavi ve rehabilitasyon ilişkisi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ise bedensel engeli olan kişiye verilen tedavi sürecine verilen addır.


Fizik tedavi hangi hastalıklarda kullanılır?

  • Nörolojik rehabilitasyon

İnme , multipl skleroz , Parkinson

  • Nöromüsküler-iskelet sistemi

Sırt ağrısı , omurga incinmesi ile ilişkili bozukluk, spor yaralanmaları , artrit )

  • Kardiyovasküler

Kronik kalp hastalıkları , kalp krizi sonrası rehabilitasyon

  • Solunum

Astım , kronik obstrüktif akciğer hastalığı , kistik fibroz

Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.


Fizik tedavi ilişkili olduğu hastalıklar

Serebral palsi, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar, mental motor reterdasyon, doğuştan kol felci, omurilik kapanma defektleri, doğuştan kas hastalıkları, travma nedenli merkezi sinir sistemi hastalıkları ve süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri olarak sıralanabilir.

Serebral Palsi

SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan bu hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır.

Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar

Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.)

Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik)

Zekâ, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

Doğuştan Kol Felci (Brakial Plexus Yaralanması)

Doğum sırasında kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur.

Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel)

Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir.

Doğuştan Kas Hastalıkları

İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır.

Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanması

Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.

Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri

Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta ).


ERGOTERAPİ (Duyu bütünleme) NEDİR ?

Ergoterapi ya da diğer bir adıyla duyu bütünleme terapileri vücudumuzun sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan 7 duyunun üzerine terapi çalışmaları yapan bir sağlık bilimidir.

Bu duyular, görme, işitme, koklama, dokunma, tatma , beden farkındalığı ve denge olarak sıralanabilir.

Otizm ve Ergoterapi 

Otizm genetik tandanslı nörogelişimsel bir rahatsızlık. Bu hastalıkta ”Göz teması eksikliği, sözel ifade eksiklikleri, oyun oynamada, sosyal etkileşimde güçlükler, dönen hareketli nesnelere aşırı hassasiyet ve hiperaktivite gibi çeşitli sorunlar gözlenmektedir.

Bu sorunların her biri kendi içinde değerlendirilmesi ve çalışma yapılması gerekmektedir. Ancak ergoterapi biliminin duyu bütünleme birimlerinde şu noktalara odaklanarak tedaviye yardımcı olduğu biliniyor. Ergoterapi ; dikkat arttırıcı, motor becerilerin geliştirilmesi ile günlük işleri daha rahat yerine getirme, kişisel öz bakım ve oyun aktiviteleri ile uygulamalı öğrenmeyi geliştirmektedir.

Davranış bozukluğu ve ergoterapi

Çocukların davranış bozuklukları ergoterapi, aile danışmanlığı ve grup eğitim çalışmaları kapsamında değerlendirilmelidir. Çünkü çocuğun öfke, kıskançlık intikam ve şiddet eğilimleri bir bütün olarak ele alınarak çözülebilecek sorunlardır.

Kaba motor, ince motor bozukluları ve ergoterapi 

Kaba motor beceriler; koşmak, zıplamak arabaya ya da bisiklete binmek, yürümek gibi temel gündelik ihtiyaçların giderilmesi için gereklidir.

İnce motor beceriler; kalemle yazı yazmak, nesneleri tutmak ve bırakmak, gibi el, göz ve parmak bileşenlerinin koordineli bir şekilde çalışması ile tanımlanan becerilerdir.

İnce motor beceriler ile kaba motor becerilerin geliştirilmesi için ergoterapinin farklı çalışmalarından faydalanılmaktadır.

Dikkat eksikliği ve ergoterapi

Ergoterapinin dikkat arttırma aktiviteleri ile dikkat eksikliğinde ilerleme kaydedebildiği bilinmektedir. Örneğin bir çocuklar bir oyuncak ile oynarken aslında dikkat eylemini gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Bundan dolayı uygulamalı terapiler bu açıdan dikkat eksikliği problemlerini tedavide destekleyici olmaktadır.

Hiperaktivite ve ergoterapi

Hiperaktif çocuklar yerlerinde duramayan karakterleri ile enerjilerinin fiziksel aktiviteler ve ergoterapi terapileri ile atılması gerekli olan bir grubu oluşturmaktadırlar. Ergoterapinin katkıları bu tanım düşünüldüğünde net bir şekilde anlaşılabilir.

Pediatri ve ergoterapi

Çocuklarda, pediatrik hastalıkların tedavisinde ergoterapi çalışmaları , günden güne önemini arttırmıştır. Artık günümüzde çocuklarda davranışssal, zihinsel ve fizik tedavi hastalıklarında ergoterapinin kullanılması bir zorunluluk halini almıştır.

Down sendromu ile fizik tedavi ve ergoterapi

Down sendromu kromozom sayısı fazlalığından ortaya çıkan, bedensel ve zihinsel olarak bazı sorunlar yaratabilen ve kişinin hayatını idame etmesini etkileyen genetik bir hastalıktır. Çeşitli bedensel sorunlara yol açabilen Down sendromlu bireylerde yapılan ergoterapi çalışmaları ile kişinin gündelik temel gereksinimleri karşılaması amaçlanır.

Disleksi ve ergoterapi

Parkinson ve ergoterapi

Dopamin mutluluk hormonu olarak düşünülebilir çünkü insan hayatındaki olumsuz dönemlerde moral motivasyonuun düşmesi ile parkinson ve depresyon görülebilir. Ergoterapinin, uyguladığı çeşitli aktiviteler ile dopamin miktarında yükselmelere sebep olarak parkinson ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi gelebileceği düşünülmektedir.

Psikoloji ve fizyoterapi ilişkisi

 


EVDE FİZİK TEDAVİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÇALIŞMALARI

Evde fizik tedavi çalışmaları, İstanbul Avrupa Yakası’nda Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Zeytinburnu, Güngören ve Bakırköy( Şenlikköy, Florya, Cennet, Ataköy, Yeşilköy) ilçelerinde devam etmektedir. İstanbul Avrupa yakasında’ki bu ilçelerde eve ücretsiz olarak gelen uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde çalışmalar yapılmaktadır.

 • Bahçelievler

  • Şirinevler
  • Yenibosna
 • Bakıköy

  • Şenlikköy
  • Florya
  • Cennet
  • Ataköy
  • Yeşilköy
  • Zuhuratbaba
 • Bağcılar

 • Küçükçekmece

  • Cennet
  • Halkalı
  • Atakent
 • Esenler

 • Zeytinburnu

 • Güngören

Destek, sorularınız ve randevu talebi için lütfen iletişime geçiniz.


BAĞCILAR REHABİLİTASYON VE FİZİK TEDAVİ BİRİMİ

Bağcılar  Derin çocuk özel eğitim ve fizik tedavi rehabilitasyon  birimimizle iletişime geçebilirsiniz.

Çevre ilçeler ve Güneşli, mahmutbey gibi mahellere ücretsiz servis hizmeti verilmektedir.


KONUYLA İLGİLİ DİĞER MAKALELER

Bu bilgiler ışığında okullarımızda ayrıca ihtiyaç duyulması halinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duyu bütünleme terapileri, otizm spektrum bozukluğu sorunları yaşayan otistik çocuklar, Disleksi farklılığı yaşayan çocuk ve yetişkinler, down sendromlu bireyler destek eğitimleri ve uzman fizyoterapistler eşliğinde bedensel engelli bireyler destek egitimi çalışmalarımız devam etmektedir.

Bütün seanslı eğitimler, devlet destekli ve ücretsiz olarak ayrıca eve kadar servisli bir şekilde sürdürülmektedir.

Bağcılar rehabilitasyon ve fizik tedavi birimimizle iletişime geçmeden aşağıdaki makaleyi okumanız faydalı olabilir.

Sevgilerle…

⇑⇑⇑

ANA SAYFA

KAYNAKÇA: Orgm Meb Bedensel engelli bireyler destek eğitimi programı

Bağcılar rehabilitasyon ve fizik tedavi
Bağcılar Derincocuk Özel eğitim ve fizik tedavi rehabilitasyon birimi

Call Now ButtonCanlı Destek
%d blogcu bunu beğendi: