İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Atipik otizm nedir? Belirtileri, nedenleri, konuşma, beslenme, tedavi, testi

ATİPİK OTİZM NEDİR? BELİRTİLERİ, NEDENLERİ, KONUŞMA, BESLENME, TEDAVİ VE TEST


Atipik otizm nedir? Atipik otizmin belirtileri nelerdir? Otizm spektrum bozukluğunda çok sık karşılaşılan karşılıklı sosyal iletişim, sözlü veya sözsüz iletişim becerilerinin gelişiminde ciddi ve yaygın bozulma; basmakalıp tekrarlı, takıntılı davranışlar; tipik olmayan uygunsuz sosyal davranış; ince veya kaba motor beceriler ve bilişsel becerilerin  dengesiz gelişimi; dil ve konuşmada gecikmeler; tat, görme, ses, koku, ve dokunmaya karşı artan ya da azalan hassasiyetleri ile belirti göstermekle birlikte, otizm veya asperger sendromu kadar yoğun görülememesi ya da çok hafif seyretmesi durumunda eski tanım ile atipik otizm, yalancı otizm, veya yarı otistik adını alır.


İçindekiler
  1. Atipik otizm nedir?
  2. Atipik otizmin belirtileri
  3. Atipik otizmin nedenleri
  4. Atipik otizmde konuşma
  5. Atipik otizmde beslenme
  6. Atipik otizmde tedavi
  7. Atipik otizmde ilaç
  8. Atipik otizm testi
  9. Bebeklerde otizm 
  10. Aile ve annelere Derincocuk tavsiyeleri

ATİPİK OTİZM NEDİR?

1994 yılında DSM-4 kitapçığıyla hayatımıza giren Atipik otizm, beş Otizm spektrum bozukluğu ya da yaygın gelişimsel bozukluk tanısından birisidir. Atipik otizm; yüksek işlevli otizm olarak bilinen asperger sendromundan ve otizmin orta ya da ağır spektrumundan farklı olarak daha az belirti gösteren ve eğer erken çocuklukta ya da okul öncesi yaşlarda aileler ya da doktorlar tarafından tespit edilebilirse, yoğun aba davranış terapi yöntemleri ve uzman eğitimciler tarafından tedavi edilebilen ya da bir başka ifadeyle davranışları kontrol altına alınabilen güncel tanımı ile, hafif otizm spektrum bozukluğudur.

Bu tanım yani atipik otizm 2013 yılında yayınlanan DSM-5 ile tanımdan çıkartılmıştır ve otizm 3 ana kategoride tanımlanmaya başlamıştır.

Otizm çeşitleri 

 • Hafif düzey otizm(1. derece otizm, atipik otizm bu tanıma dahildir)

 • Orta derece otizm(2. derece otizm)

 • Ağır otizm(3. derece otizm)


ATİPİK OTİZMİN BELİRTİLERİ

Dil ve konuşmada gecikmeler, sözlü ifade de ve beden dili ifadesinde güçlükler, zaman planlaması güçlükleri, tat, ses, koku, görme ve dokunmaya karşı artan ya da azalan hassasiyetler, tekrarlayan ve takıntılı davranışlar, soyut kavramları anlamada zorluklar, kaygı, fiziksel koordinasyon problemleri ve kas yoğunluğunda düşüklük  gibi sorunlar atipik otizm belirtileri olarak gösterilebilir. Ancak bu atipik otizm belirtileri, otizm ya da asperger sendromunda görüldüğü kadar baskın ve ağır değildir ve bu belirtilerin birçoğu belli belirsiz ve değişen yoğunluklarda olabilir.


ATİPİK OTİZMİN NEDENLERİ

Atipik otizmin, genetik ve çevresel nedenleri olan bir hastalık olduğu düşünülüyor. Nedenleri henüz tamamen anlaşılamamış ve çalışmalar devam ediyor olsada bazı şüphe edilen konular maddelerde sıralanmıştır.

 • Annenin hamileyken madde kullanması
 • Anneden çocuğa ağır metal geçişi ya da çocukta sonradan birikim
 • Gen birleşimi esnasında meydana gelen mutasyonlar
 • Gen silinimi ya da fazlalılığının sorumlu tutulduğu bazı protein sentezi eksiklikleri
 • İlerleyen yaşlardaki ebeveynlik
 • Erken doğum, zor doğum ile çocuğun sinir sistemlerinde yaşanan sorunlar(bu sorunlar sadece otizm ile değil bazı kas ve sinir sorunları ile de ilişkilendiriliyor)
 • Sezaryen doğum(Bu konuda yapılan az sayıda çalışma mevcut ve nispeten tartışmalı bir konu yalnız şunun bilinmesi gerekiyor ki annenin normal doğum yapması durumunda çocuğun bağırsak florasını destekleyen yararlı bakterileri bünyesine aldığı, sezaryende ise böyle bir ihtimalin olmadığı tıp hekimleri tarafından vurgulanıyor, ilave olarak şunu belirtelim bağırsak florası ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otizm arasında ilişkiye dikkat çeken bazı çalışmalar mevcut.(1)


ATİPİK OTİZMDE KONUŞMA

Otizmde konuşma yaşı hakkında şu söylenebilir ki erken çocukluk yani okul öncesi yaşlarda eğitim terapileri ve ailelerin ortaklaşa çabalarıyla çok verimli sonuçlar alınabildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

İletişim sadece sözlü konuşma değil aynı zamanda sözsüz konuşmayı da ifade etmektedir. Bu noktada mimikler ve davranışlar otistik çocuğun tepkilerini konuşmaya kadar olan süre zarfında, anlaşıldığını hissetmesi açısından önemlidir.

Bu aşama eğer aile ve çocuk için olumlu geçirilebilirse ve  ilave destek olarak uzman özel eğitimcilerden davranış ve dil konuşma terapileri alınabilirse konuşmanın atipik otizm belirtileri gösteren okul öncesi otistik çocuklar için çok verimli olduğu görülmektedir. Okula gidene kadar çocukta bu sorun tedavi edilmelidir çünkü akran zorbalığına maruz kalma, dışlanma veya kendini ifade edememe gibi olumsuz uyaranlar akademik başarıda anahtar rol oynamaktadır.


ATİPİK OTİZMDE BESLENME

Atipik otizmde beslenmenin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri, bağırsak florası ve ağır metal birikimi ile bağlantılı olabilir. Beslenme sadece katı gıda alımı değildir aynı zamanda soluduğumuz hava içtiğimiz suda bulunan zararlı bileşenlere vurgu yapmak günümüzde önem kazanmıştır.

Genetik ve çevresel faktörlerin etkin olduğu otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi konularda son zamanlarda yapılan çalışmalar sanayileşmenin ve şehirleşmenin getirdiği sorunlar ile hava, su ve toprak kirliliği ile aslında nasılda zehirlendiğimizi gözler önüne sermektedir. Yapılan araştırmalar otizmin bu durumdan fazlasıyla nasibini alıyor olabileceğini göstermektedir.

atipik otizm beslenme, atipik otizm nedir, belirtileri, tedavisi, ilaç kullanımı
Atipik otizm beslenme, atipik otizm tedavi, ilaçlar, bağırsak florası ilişkisi

Otizm ağır metal ilişkisi

 • Kurşun

Birçok materyalden ya da besinden gelebilir. En iyi örnek dişleri yeni çıkan çocukların ”standart dışı oyuncaklar ile dişlerini kaşırken” metali boya ya da başka yollar ile ağızdan almaları. Şehir şebeke sularının eskimiş şebeke hatlarından evlere ulaşması ile oluşan tehlikeler.

 • Cıva

Amalgam diş dolgusu olarak kullanılmakta ve eğer bir damlası bile dolgu esnasında yanlış kullanılıp tükürükle vücuda alınırsa cıva birikimine yol açmaktadır.

 • Alüminyum

Isıtılan alüminyum kaplar ya da folyolar ciddi oranda alüminyumu besinlere geçirmekte ve bu besinler aracılığıyla vücutta birikmektedir.

 • Kadmiyum

Tarım ilacı olarak kullanıldığı biliniyor, sebze ve meyve iyi yıkanmadığı zaman besin yoluyla vücuda alınmaktadır.

 • Standart dışı oyuncaklar, baskılı tişörtler, deri yolu ile alınan standart dışı giysiler vb. 

Diyet tedavileri faydalı olabilmektedir, otistik çocuklarda genellikle sindirim sistemindeki sorunlardan dolayı bağırsak sorunları ve gıda alerjisi gibi sorunlar olabilmektedir bu noktada tıp doktorlarından destek almak mantıklı bir yaklaşım olabilir.


ATİPİK OTİZMDE TEDAVİ

Atipik otizm diğer otizm çeşitlerinden daha hafif seyrettiğinden her yaşta ilerleme kaydedilebilecek bir otizm hastalığıdır fakat eğer okul öncesi yaşlarda tespit edilebilirse özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri atipik otizmin tedavisinde etkin görev üstlenmektedirler.

Özel eğitim uzmanları ve dil terapistleri tarafından verilen eğitimler;  yoğun davranış terapileri(Aba-Uda uygulamalı davranış terapileri), fizyoterapist eşliğinde yapılan kaba motor çalışmaları, fiziksel, beslenme, müzik, reçeteli ilaç ve çocuk psikolojisi ilgili eğitim çalışmaları bir bütün olarak ele alınabilirse eğer ”çocuk-okul-aile” üçgeninde otizmli çocuğun okulda aldığı eğitimi evde devam ettirmesiyle atipik otizmli çocuğu olan anneler ve ailelerde çözümün bir parçası olabilir ve tedaviye büyük katkı sağlayabilirler.

Diyet tedavileri çocuğun bağırsak ve alerji durumuna bağlı olarak kişiye göre değişsede genellikle glütensiz, kazein içermeyen diyetler kullanılmaktadır ancak bunlarında henüz kesinliği kanıtlanmamıştır.

Sanat terapileri, Hayvan terapileri(ata binme, hizmet köpekleri) ailelerin faydalı olabileceğine inandıkları kanıtlanmamış tedavi yöntemleridir.

ABA terapileri bu noktada otizmli bireyler için en eski ve en kapsamlı araştırılmış tedavilerden birisidir. ABA terapileri, diş fırçalama, tuvalet eğitimi, ayakkabı bağlama gibi günlük görevler ile ilgili belirli beceri ve davranışları öğretmeye odaklanan ödüllendirme temelli çok yoğun bir terapi eğitim sistemidir.

Gelişim terapileri ile genellikle duygusal, entelektüel, ve sosyal becerilere odaklanır.

Pivotal yanıt terapisi, gelişim terapileri ABA terapisine ek olarak gösterilebilir.

Her otistik çocuk kendine özgü özellikler barındırdığından tedavi yöntemlerinin de kendine özgü olması gerekmektedir lütfen uzman desteği almadan internetten okuyarak herhangi bir yöntem uygulamayın.


ATİPİK OTİZMDE İLAÇ KULLANIMI

Atipik otizmde ilaç kullanımı söz konusu olduğunda genellikle anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk için serotonin inhibitörleri verilmektedir. Amerikan ilaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilaçlar ve etken maddeleri şunlardır.

 • Prozac (fluoksetin): 7 yaş üstü çocuklarda kullanımı FDA(amerikan ilaç dairesi) tarafından onaylanmıştır.
 • Lexapro (essitalopram): 12 yaş ve üstü çocuklarda FDA onaylamıştır.
 • Luvox (fluvoxamin): 8 yaş üstü çocuklar için FDA tarafından onaylanmıştır.
 • Zoloft (sertralin): 6 yaş üstü çocuklar için FDA onaylıdır.
 • Anafranil (klomipramin): 10 yaş üstü çocuklar için FDA onaylıdır.
 • Melatonin kesinliği henüz kanıtlanmamış bir tedavi yöntemidir amacı uyku problemlerini tedavi etmek üzerinedir.

Şelasyon yöntemleri ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasıyla ilgili tedavi yöntemleridir ve FDA bu yöntemin henüz desteklenmediği konusunda uyarı yapmaktadır.


ATİPİK OTİZM TESTİ

 • Otizm tarama testi: Bir çeşit davranış testidir, beden hareketleri kullanımı, dil ve konuşma becerisi, uyum sağlama yeteneği, sosyal iletişim becerileri gözlemlenir.
 • Küçük çocuklar otizm testi: 18 Aya kadar çocuklara uygulanan bir testtir.
 • Çocukluk otizmi testi: 40 soruluk bir test çeşitidir.
 • İki yaş otizm testi: iki yaş altında ki çocuklara uygulanan bir çeşit dikkat ve oyun beceri testidir.


BEBEKLERDE OTİZM 

Otizmin 2 yaşına kadar ki bebeklerde teşhisi aile ve çocuğun geleceği, akademik başarısı ve sosyal hayatla uyumu açısından önem arz ediyor. Aşağıda sıraladığımız maddeler ile sizde profesyonel desteğe ihtiyacınız olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Ay Ay otizm belirtileri

 • 6 aya kadar : Sınırlı göz kontağı kurmak ya da hiç kurmamak.
 • 9 aya kadar : Seslere gülümsemelere hiç tepki vermemek.
 • 12 aya kadar : Az babıldamak ya da hiç babıldamamak, ismine az veya hiç tepki vermemek.
Bebeklerde otizm belirtileri, otizm nedir, otizm hastalığı nedir
Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir? Otizm nedir?
 • 16 aya kadar : Çok az kelime kullanmak ya da hiç kullanmamak.
 • 24 aya kadar : Anlamlı kelime kullanmamak ya da çok az kullanmak, ikili kelime öbekleri kullanmamak.


AİLE VE ANNELERE DERİNCOCUK TAVSİYELERİ

Otizm zor bir yolculuk, çocuğu atipik otistik olan annelere tavsiyemiz ise bu yolculukta profesyonel destek almaları ve kendi sağlıklarını da bu esnada  korumaları olabilir. Bunun için her şeyden önce tıp doktorları ile ardından kesinlikle alanında uzman ve bu konuda kendini geliştirmiş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek almalarıdır.

Çünkü eğitim her yaşta çocuk için aileler ve toplum sağlığı için gereklidir.

Sevgilerle …

İstanbul Bahçelievler ve Mahmutbey Bağcılarda bulunan Derin Çocuk Aba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi Merkezlerimizi ziyaret edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz

Kaynak : https://www.verywellhealth.com/what-is-atypical-autism-260551

Derincocuk Ana Sayfa

Derincocuk İletişim


KONU İLE İLGİLİ, FAYDALI MAKALELER

Disleksi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Down sendromu ve ailelerin yapabilecekleri

otizm nedir – otizm belirtileri – atipik – otistik ünlüler

bedensel engelli bireyler destek egitimi

aspergerli olmak bir engel midir

İlk yorum yapan siz olun

Call Now ButtonCanlı Destek
%d blogcu bunu beğendi: