ÖZEL DERİN ÇOCUK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON RESMİ SAYFASI - GİRİŞ

Neden Aile Terapisi

İnsanların arasındaki ilişkiler farklı seviyelerde olabilmektedir. Bazen çok iyi olan ilişkiler bazen ise çok daha karmaşık ya da çatışmalı bir hal alabilmektedir. Bu durum aile içinde de yaşanabilmekte ve çözüm olarak aile terapisi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Aile terapisi en basit ifade ile aile bireyleri arasındaki ilişkinin daha iyi olması için alınan terapidir. Bu terapi sayesinde aile bireyleri arasındaki çatışmalar önemli oranda azalacağı gibi iletişim kalitesi ise ciddi şekilde artmaktadır. Aile terapisi alınabilecek durumlardan bazıları şunlardır:

  • Aile içi anlaşmazlıklar
  • Çocukların davranışlarının endişe verici seviyeye geldiğinde
  • Çocukların okulda yaşamış olduğu problemlerde
  • Aile bireylerinde psikolojik ve madde bağımlılığı gibi sorunlar görüldüğünde
  • Aile içinde büyük değişimler yaşanmadan önce
  • Önemli dönüm noktalarında

Yukarıda belirtilen durumlarda ve bunlara benzer olaylarda aile terapisi alınması bireylerin sorunları daha rahat aşmalarına yardımcı olacaktır. Böylece problemler çok daha fazla büyümeden halledilmiş olacaktır. Yukarıdaki durumların bazıları aileyle ilgili görünmese dahi aile içindeki durumlar insanların hayatlarındaki diğer alanlara etki etmektedir. Bunun dışında bilinmesi gereken bir başka husus ise bu terapilerin bir süreç olduğudur. Söz konusu süreç problemlerin durumu ve aile bireylerinin özelliklerine bağlı olarak farklı olmaktadır. Yani aile terapisinin sabit bir süresi bulunmamakla beraber kişilerin bunun bir süreç olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Genel olarak haftada bir ya da iki seans şeklinde uygulanmakta olup seansların süresi 50 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir.

Aile terapisi almak kişilerin sadece aile yaşamlarını değil bütün yaşamlarına olumlu etki yapmaktadır. Özellikle çocukların okul başarısı ile aile terapisi arasında ciddi bir paralellik vardır. Aile içindeki problemler ve iletişim güçlüğü çocukların okul başarılarını olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı da aile terapisi bu sorunları ortadan kaldırdığında okul başarısı da doğal olarak artmaktadır. Böylece çocuklar çok daha mutlu olmaktadır. Aile terapisinin önceliği bireyler arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmektir. İletişimin sağlıklı olması problemlerin ve bireylerin birbirini anlamasının ilk adımıdır. Bundan dolayı buna çok fazla önem verilmektedir. Bu terapilerin olumsuz yanı ise sır saklamanın zor olmasıdır.