İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bahçelievler Özel eğitim ve Rehabilitasyon – Bağcılar Özel eğitim ve Rehabilitasyon

ÖZEL DERİN ÇOCUK FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON VE OTİZM ABA DİSLEKSİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ


BAĞCILAR REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM

ÖZEL DERİN ÇOCUK ÖZEL EĞİTİM VE FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

BAĞCILAR REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ DERİNCOCUK
BAĞCILAR REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ DERİNCOCUK

İstanbul Bağcılar Otizm Aba Birimimiz de Sayın Prof.Dr. Binyamin BİRKAN(BBA Akademi) rehberliğinde yoğun(yoğunlaştırılmış) Aba otizm terapi eğitimlerine devam etmektedir.

Devlet destekli olarak olarak İstanbul Bağcılar Derin Çocuk Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Otizm Disleksi Özel Eğitim Merkezleri olarak terapi eğitimlerimiz çocuklarımızın durumlarına göre seanslı veya yoğunlaştırılmış olarak devam etmektedir.

iletişim için tıklayınız


BAHÇELİEVLER REHABİLİTASYON VE ÖZEL EĞİTİM

ÖZEL DERİN ÇOCUK ÖZEL EĞİTİM VE FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

DERİNÇOCUK BAHÇELİEVLER REHABİLİTASYON FİZİK TEDAVİ VE ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ
DERİNÇOCUK BAHÇELİEVLER REHABİLİTASYON FİZİK TEDAVİ VE ÖZEL EĞİTİM OTİZM MERKEZLERİ

Bahçelievler Derin Çocuk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Otizm Aba Disleksi Özel Eğitim Merkezleri terapi eğitim çalışmalarımız devam etmektedir detaylı bilgi ve iletişim için tıklayınız.


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

OTİZM  NEDİR? OTİZM BELİRTİLERİ 

Akranlarına oranla önemli dil gecikmeleri, sosyal hayata adaptasyon sorunları, iletişim sorunları, duvara tırmanan ya da ilgisiz asosyal davranışlar, belirli konulara aşırı ilgi ya da tamamen ilgisiz bir yaklaşımla karakterize olan bir spektrum bozukluğu olarak belirtilir.

OTİZM NEDENLERİ

Genetik faktörlerin etkisi: Zigot oluşumu esnasında gen silinimi, mutasyonu ya da DNA tahribatı sonucu belli başlı bazı proteinlerin ve hormonların(hipotalamus – dopamin) eksik ya da hiç sentezlenememesi”

Çevresel faktörlerin ve ağır metal zehirlenme etkisi

 • Kurşun: Bebeklerin dişlerini kaşımak için ağızlarına götürdükleri standart dışı oyuncaklar ile bünyeye giriş

 • Silisyum: Yemek yaparken kullandığınız seramik, teflon tavalar ile vücuda giriş

 • Civa: Hamile annenin diş dolgusu için kullanılan ve dikkatsiz yapılması sonucu bebeğin anne karnında zehirlenmesi ile sorumlu tutulan amalgam

 • Alüminyum: Evde yiyecekleri pişirmek için fırına attığınız  alüminyum folyo

 • Kadmiyum; Pestisit ile sebze ve meyve üzerinde kalan tarım ilacı artıkları arsenik, kurşun ve kadmiyum vs

 • Hamile annenin aşırı alkol alması(şarap ve benzeri meyvelerde tarımsal atmosferik ya da toprakla ile ilgili ağır metal değerleri ile de ilgili olabilir.) ya da madde kullanımı ile bebeğe anne karnında iken geçiş

 • Anne karnında zehirlenme aslında genetik faktörü de çağrıştırdığından aslında kısır bir döngü yarattığı belki de çocuğun genetiğini çevresel faktörlerin bozabileceği belli başlı birçok araştırma ışığında rahatlıkla düşünülebilir.

  Ünlü otistikler, otizm, atipik otizm rehabilitasyon, özel eğitim
  Otizm tanısı konmuş otistik çocuklar için dünyamız, özel eğitim ABA terapileri ile daha yaşanılır olabilir. Einstein gibi otistik olduğu düşünülen birçok bilim insanında otizm şüphesi bulunmaktadır.

Bu sebepler ve sorunlar DEHB yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile de ilişkilendirilebilir. Kaldı ki zaten otizm ve dehb arasında yer yer henüz tam anlaşılamamış ince bir ilişki  var bu açıdan bir pencere açmak Derinçocuk olarak ailelere ve annelere faydalı olabilir diye düşünüyoruz.

Diğer birçok zararlı metal ile çevremiz kuşatılmış ve artık bir halk sağlığı problemi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini idrak etmemiz önemli.

Derin Çocuk Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Otizm Aba Merkezleri olarak uyarımız ailelerin kendilerini ilk önce bu yönde korumaları sonrasında otizm tedavisi için Aba terapileri konusunda bize başvurmalarıdır.

Otizm hastalığı Amerikan Psikiyatri Derneği’nin 2013 yılında yayınladığı Dsm 5 kitapçığı ile 3 kategoride incelenirler, Eski Dsm 4 kitapçığından farklı olarak asperger sendromu ayrılmış, halk arasında yarı otistik ve yalancı otizm belirtileri gösterdiği düşünülen otistik çocuklarla ilgili atipik otizm tanısı kaldırılmıştır.[1]

OTİZM ÇEŞİTLERİ

 • HAFİF OTİZM : Karakteristik otizm belirtilerinin çok azı vardır ve hafif seyreder. Uzman desteği otistik çocuğun sosyal becerileri için iyi olabilir.

 • ORTA OTİZM : Karakteristik otizm belirtilerinin birçoğu vardır. Uzman desteği gereklidir ve eğer okul öncesi yaşlarda müdahale edilebilirse otistik çocuk için olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir.

 • AĞIR OTİZM  : Karakteristik otizm belirtilerinin birçoğu vardır. Uzman desteği gereklidir özellikle okul öncesi yaşlarda uzman desteği alınabilirse olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir. Destek alınmazsa otistik çocuk için ileride ciddi sosyal sorunlar görülme ihtimali yüksektir.2

Detaylı bilgi için makalelerimizi inceleyebilir ya da Özel Derin Çocuk Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Özel Eğitim Merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.


ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger sendromu; genellikle asosyal bir karakter yapısı ile görünür hale gelen, sevdikleri alanlarda anormal derecede derinlemesine bilgi ve beceriye sahip olabilen, toplum ile sosyal ilişkiler konusunda belli başlı bazı sorunlar yaşayan ancak otizmden farklı olarak dil ve konuşma ile ilgili hiçbir sorunu olmayan bu sebeple de erken yaşlarda tespiti pek mümkün olamayan bir yaygın gelişimsel bozukluk çeşididir.

Asperger sendromu, asperger, Dericocuk Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri
Asperger sendromu belirtileri görülen asperger sendromlu çocuklar, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları vasıtasıyla bireyselleştirilmiş özel öğretim teknikleri ile geliştirilebilirler

Asperger sendromunun adı Hans Asperger’in 2. dünya savaşı sırasında çocuklar üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalara dayanır.(Konu ile ilgili bazı eleştiriler ve 2. dünya savaşı esnasında nazi subayı olduğu dönemde etik olmadığı düşünülen bazı uygulamalardan bahsedilmektedir ve bu konu da Almanya’da kitaplarda yayınlanmıştır. Asperger’s syndrome: A clinical account[2] bunu da ilave olarak araştırabilrisiniz.”Asperger’in Çocukları: Nazi Viyana’sında Otizmin Kökenleri’‘).

İlerleyen yaşlarda yani 4 yaş üzerinde sosyal olarak etkileşimde bulunma sorunları ile anlaşılarak her çocuğun kendi özel ihtiyacına bağlı olarak, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimler, çocuk psikolojisi destek eğitimleri, dil ve konuşma terapileri, kaynaştırma eğitimleri, ABA terapileri ile otizm merkezlerinde gelişim sağlanabilir


DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bir nörogelişimsel bozukluktur bir başka deyişle çocuk aslında kasıtlı yaramaz değildir sadece yapısal olarak doğuştan getirdiği bazı sosyal davranış problemleri vardır. Tedavisinde çocuk aile okul üçgeninde eğitim, egzersiz, beslenme diyet, konsantrasyon müziği, dikkat eksikliği ilaçları gibi birbirinden bağımsız olmayan teknikler bir bütün halinde kullanılır.

bebeklerde dikkat eksikliği, bebeklerde hiperaktivite, hiperaktif bebek,çocuk, dehb, dikkat dağınıklığı, özel eğitim, rehabilitasyon
BEBEKLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuğun pozitif davranışları teşvik edilerek ödüllendirilir ve dikkat dağınıklığı konusuna odaklanarak her çocuğun kendi karakterine ve ihtiyacına uygun olarak dikkat ve konsantrasyon çalışmaları değerlendirilir. Genellikle 5 yaşından sonra çocuğun davranışlarının görünür olması ile belirgin hale geçer ve teşhisi yapılır.[3]

Detaylı bilgi için aşağıdaki makalelerimizden bilgi edinebilir ya da Özel Derinçocuk Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.


DİSLEKSİ NEDİR? 

Disleki hastalığı, beynin okuma ve yazma ile ilgili birimlerinde ortaya çıkan yapısal bir bozukluk neticesinde kelimeler ile harfler arasındaki bağlantıyı kurmakta yaşanan güçlükler sebebiyle kişinin öğrenme sürecini olumsuz anlamda etkileyen yapısal bir bozukluk çeşididir. Disleksi hastalığında tedavi süreçlerine başlanabilmesi için sağlık kurumlarından bazı disleksi, diskalkuli ve disgrafi gibi öğrenme güçlüğü konularında güvenilir testlerin yapılması ve belirtilerinin nasıl tedavi edilebileceğine dair izlenecek yolun belirlenmesi gerekmektedir.

bebeklerde dikkat eksikliği, bebeklerde hiperaktivite, hiperaktif bebek,çocuk, dehb, dikkat dağınıklığı, özel eğitim, rehabilitasyon
Disleksi nedir? Diseksinin nedenleri? Disleksi nasıl tedavi edilir?

Genetik temele vurgu yapılması ile disleksi hastalığının ne demek olduğu anlaşıldıktan sonra yapılması gereken disleksi eğitimi ile ilgili dil konuşma terapileri, disleksi egzersizleri ile çeşitli eğitimlerin özel eğitim ve rehabilitasyon bünyesindeki disleksi merkezleri aracılığıyla çözümlenmeye çalışması olmalıdır.

Dünyaca ünlü birçok ismin bu hastalıktan ötürü sorun yaşadığı biliniyorken ve yaygınlığının %5 civarında olması düşünüldüğünde aslında çocuğu disleksi olan annelerin sorduğu şu soru önem kazanıyor ” disleksi hastalığı nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir.”[4]


DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu kromozomlarda meydana gelen bir düzensizlik sonucunda oluşan genetik bir rahatsızlıktır. İnsanların genlerinde yer alan kromozom sayısı sabittir; fakat down sendromu görülen kişilerde kromozomların sayısı bir fazladır.

Down sendromu, down sendromu nedir, belirtileri ve nedenleri
Down sendromu Derinçocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri

Down sendromlu birey sayısı sürekli olarak artmaktadır.

Yeni doğan bebeklerden bu durumun görülme olasılığı yaklaşık olarak 1/700’dür. Yani her 700 bebekten 1 tanesi down sendromlu olarak doğmaktadır.

Ülkemizdeki down sendromluların sayısının ise 100.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.[5]


FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Özel Derin Çocuk Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri birimimiz ile kişinin fiziksel zorluklarını aşması için evde fizik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyon terapileri vermekteyiz. Rehabilitasyon merkezimizden evde engelli bakımı, fizik tedavi ile boyun fıtığı ve bel fıtığı konularında ne yapılır, boyun fıtığı ve bel fıtığı hareketleri nasıl yapılır, evde fizik tedavi ücretleri ne kadar olduğuyla ilgili birçok sorunuza cevap bulabilirsiniz.

Bağcılar Bahçelievler Derinçocuk Rehabilitasyon ve Fizik tedavi Merkezleri
Bağcılar Bahçelievler Derincocuk Rehabilitasyon ve Fizik tedavi Merkezleri

Kurumumuzda Derinçocuk Bahçelievler Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bağcılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ortak çalışmasıyla kaliteli ve devlet destekli ücretsiz fizyoterapi terapileri devam etmektedir.

Ancak öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Fizik tedavi rehabilitasyon ve Araştırma Hastaneleri’nden destek talep edebilirsiniz.[6]


DUYU BÜTÜNLEME 

Duyu bütünleme insan olarak hayatımızı devam ettirmek için ihtiyımız olan 7 duyunun etkili bir şekilde kullanımını hedefleyen bir terapi şeklidir.

Duyu bütünleme terapileri Derinçocuk Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri
Derincocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Duyu Bütünleme Eğitimleri

1900 lü yılların son çeyreğinde Kalifornia üniversitesinden eğitim psikoloğu ve özel ihtiyaçları olan bireyler üzerindeki çalışmalarıyla bilinen Dr. Anna Jean Ayres tanımladı.

Öğrenme pramidi duyu bütünleme Derinçocuk Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri
Duyu bütünleme konusuna ”öğrenme piramidi”  öğrenme şeklimize, fiziksel becerilerimize ve insan psikolojisine çok kapsamlı bir ışık tutmaktadır…

ABA TERAPİLERİ (APPLİED BEHAVİOUR ANALYSİS) NEDİR?

ABA TERAPİSİ ( UDA Uygulamalı Davranış Analizi), davranışta gözlenebilir değişiklikler üretecek prosedürlerin geliştirilmesine adanmış uygulamalı bir bilimdir.

Otizmde konuşma, otizm, ABA, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, sonrası konuşma
Otizmde, eğer otistik çocuğumuz erken çocukluk döneminde ise ABA terapileriyle hızlı gelişmeler kaydedilebilmektedir.

Bu davranış modelinde tekniklerin otizm belirtileri gösteren çocuk üzerindeki etkilerini inceler, bu modeldeki amaç kişiyi modele değil modeli kişiye uyarlamaktır. bunun sonucu olarak uygulanan metotların çocuk üzerindeki etkileri araştırılarak değiştirilir, geliştirilir ya da uygun tepki alındıysa devam edilebilir.


DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİMİ

 • Dil ve konuşma güçlüğü nedir?
 • Dil ve konuşma terapi eğitimi nedir?
 • Dil konuşma, otizm ve disleksi hakkında ne söylenebilir?
 • Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, zihinsel yetersizlik,beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir.

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU DETAYLI MAKALEMİZ


YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

 • Yaygın gelişimsel bozukluk nedir?
 • Yaygın gelişimsel destek eğitim programları hakkında
 • Yaygın gelişimsel bozukluk türleri nelerdir?
 • Yaygın gelişimsel bozukluk özellikleri ve tedavisi hakkında
 • Dsm 5 kitapçığı ile tanımı değiştirilen nörogelişimsel hastalıkların tarif edildiği kişiyi sosyal çevresinden soyutlayan ve iletişim becerilerini kısıtlayarak, dil ve konuşma becerilerinde görünür sorunlara yol açan hastalıklar bütününe verilen bir çerçeve isimdir.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİMLERİ

 • Zihinsel engelli tanımı nedir?
 • Zihinsel engellilerin özellikleri ve belirtileri nelerdir?
 • Zihinsel hastalıklar hangileridir?
 • Zihinsel engel dereceleri ve sınıflandırma hakkında bilgiler

Zihinsel engelli eğitim ve terapileri zihinsel yetersizliği olan ve zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında(IQ’su 70 altında ) farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan çalışmalara verilen terapilerdir. Hafif zihinsel engelli, orta ve ağır zihinsel engelliler olmak üzere üç gruba ayrılır. Dünya üzerinde yaklaşık %2 yaygınlığa sahiptir.


ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

ÖZEL EĞİTİM OKULU VE FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ
ÖZEL EĞİTİM OKULU VE FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON

Call Now ButtonCanlı Destek
%d blogcu bunu beğendi: